Il-Valuri tal-Partit Nazzjonalista

Tul din l-aħħar ġimgħa iddeċidejt li nagħmel kemxejn riċerka. Riċerka fuq il-Partit Nazzjonalista, fuq l-istorja ta dan il-Partit li ħafna nies jgħatu tant u tant ħin għaliħ. Parti min din ir-riċerka ħaditni ukoll fuq l-istatut tal-Partit Nazzjonalista. Ħadt gost naqra il-bidu ta dan l-istess statut fejn fiħ jitkellem fuq il-valuri tal-Partit Nazzjonalista. Dawn il-valuri huma; id-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, il-ħarsien tal-liġ, id-djalogu, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarejtà u is-sussidjarjetà. Valuri li ilkoll għandna naqblu huma valuri importanti ħafna li jagħluna umani. Umani li nistgħu ngħixu flimkien.

(more…)

Fejn hemm l-għaqda hemm dejjem ir-rebħ

Il-kittieb magħruf Ruman Publilius Syrus kien qalilna li “Fejn hemm l-għaqda hemm dejjem ir-rebħ”. Kwotazzjoni li sa minn ċkuniti dejjem żammejt viċin qalbi. Jiena persuna li minn dejjem kont involut f’xi għaqda jew oħra. Bdejt mill-Abbatini ġewwa il-parroċċa ta San Ġużepp tal-Imsida, imbgħad fil-grupp taż-żagħżagħ, ftit wara dħalt fil-kumitat tal-Msida St. Joseph Football Club fejn hemmhekk għamilt għaxar staġuni, fejn spiċċajt ukoll bħala President tal-club, u imbgħad meta ideċidejt li niddedika ruħi għal-politika irriżenjajt mil-klabb tal-futbol u iffukajt l-attenzjoni u il-ħin tiegħi kollhu fuq il-politika. Fil-mixja soċjali tiegħi tgħallimt ħafna affarijet, pero għalkem il-untest ta kull għaqda, kien u fil-fatt huwa ferm differenti, hemm aspett wieħed li huwa l-istess. U dak huwa in-nies.

(more…)

I chose PN

This week I received a lot of calls from constituents in the 9th and 10th districts asking me for advice on who they should vote for in Saturday’s election to elect a new leader of Partit Nazzjonalista. My message to my constituents have been consistently the same ever since this election was announced; before you choose your next leader first of all think about what do you want your party to represent. When you have an answer, see which individual represents those values more and then vote accordingly.

(more…)